Privacy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-5-2018

Bedrijfsgegevens:
Verweij-computers
Vaartkade Zuidzijde 14
3461CK Linschoten
Nederland
BTW nummer: NL819580132B01
KvK nummer: 30123546

 

Privacy

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg door ons behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen of verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen voor het ontvangen van een gegevensexport met gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, daarnaast kunt u gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy-beleid. Het verdient aanbeveling om ons privacy-beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u graag. U krijgt het snelst een antwoord door direct contact op te nemen met administratie@verweij-computers.nl. U kunt ons ook elke werkdag telefonisch bereiken van 9:00 tot 17:00 uur. Alle vragen en klachten per e-mail beantwoorden wij binnen 1 werkdag. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Als u via de email of website een bestelling bij ons plaatst, hebben wij van u diverse gegevens nodig om uw bestelling te verwerken.

  • NAW gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats. Deze gegevens worden gebruikt bij een afspraak met onze buitendienst monteur en voor bedrijven die een regeling hebben om op rekening te kopen.
  • Uw e-mailadres: Uw e-mailadres wordt gebruikt om contact op te nemen wanneer u een offerte aanvraagt, via ons contactformulier of factuur per mail wenst na een bezoek van onze buitendienst monteur.
  • Telefoonnummer: uw telefoonnummer wordt genoteerd bij het innemen van een reparatie zodat wij u kunnen laten weten wanneer deze klaar is voor afhaling en bij het maken van een afspraak zodat onze monteur u ten alle tijden kan bellen.
  • Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

  • Het verwerken van vragen via het online contactformulier.
  • Het verzenden van een offerte.
  • Een bezoek inplannen met de buitendienst monteur.
  • Bij het innemen van een reparatie.
  • Bij de verkoop van een pc/laptop.

Uw gegevens zijn bij ons veilig

Bij het plaatsen van een bestelling worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het groene slotje linksboven in de browser. Zo bieden wij u maximale veiligheid en is fraude of diefstal van gegevens uitgesloten.
Uw gegevens worden op beveiligde server/systemen opgeslagen. Alleen de bevoegde medewerkers hebben toegang tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via administratie@verweij-computers.nl

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen op 0348-460342 of mail naar administratie@verweij-computers.nl